1. жөнелтіп жіберу, аттандырып салу, жолдап жіберу, жолға салу, үлестіріп беру, таратып беру, жөнелту, жолдау, аттандыру, жіберу, салу, соғу, үлестіру, тарату

发选民证 — сайлаушылар куәлігін таратып беру

信已经发了 — хат жолданып кетті

发电报 — жеделхат соғу

分发 — үлестіріп беру

【发落】 жаза беру, жазаға тарту, жаза көрсету, жазалау

从轻发落 — жеңіл жазалау

【打发】 жолға салу, жолға түсіру, аттандырып салу, жөнелтіп жіберу, аттандыру, жөнелту, жіберу, жүргізу, кетіру, құтылу, жұмсау, өткізу

打发专人去办 — бітіріп келуге арнайы кісі жіберу керек

2. білдіру, аңғарту, сөйлеу, деу, тастау, салу, қою, ету, беру

发言 — сөз сөйлеу, жарыс сөзге шығу

发问 — сұрақ қою, сауал тастау

发誓 — ант ету, қасам беру

【发表】 айту, білдіру, сөйлеу, жариялау, басу, шығару

发表演说 — сөз сөйлеу

发表声明 — мәлімдеме жариялау

发表意见 — пікір айту

3. ату, атқылау, шашу, шашырау, төгу, төгілу, жайылу, бытырау

发炮 — зеңбірекпен атқылау

发光 — сәуле шашу

发光动物 — жарқырауық жануар

发光器 — жарықтандырғыш

发光装置 — жарықтандырғыш қондырғы

【发挥】 жан-жақтылы сөйлеу, толық пікір айту, іске қосу, іске салу, сәулелендіру, жұмылдыру, көрсету, әйгілеу

大家对这个问题发挥得很透彻 — көпшілік бұл мәселе туралы өте-мөте жан-жақтылы сөйледі

发挥群众的智慧和力量 — қалың қауымның парасаты мен құдіретін сәулелендіре білу керек

4. ашып тастау, бетін ашу, әшкере ету, пәс қылу, жария ету, ашу, әшкерелеу, бастау, өрістету, кеңейту, ұлғайту, дамыту, көркейту

面发了 — қамыр ашыпты

发掘潜力 — көмескі күштерді ашу

揭发敌人的阴谋 — дүшпанның қаскүнемдігін ашып тастау

【发达】 дамыған, көркейген, өркендеген, жетілген

工业发达 — өнеркәсіпті өркендеген

人类的大脑很发达 — адамның үлкен миы төтенше жетілген

【发展】 даму, көркею, өркендеу, жетілу, гүлдену, құлпыру, ұлғаю, кеңею, өрістеу

形势迅速发展 — жағдайы шапшаң дамып барады

要大力发展生产 — өндірісті пәрменді түрде өркендету қажет

【发育】 өсу, жетілу, кемелдеу

身体发育正常 — денесінің жетілуі қалыпты көрінеді

【发明】 ойлап табу, ойлап шығару, табу, шығару, жасау

印刷术是我国首先发明的 — баспа өнерін біздің еліміз өзгеден бұрын ойлап тапқан болатын

【发现】 білу, байқау, көру, аңғару, табу, ашу, жаңалық, тапқырлық

发现权 — табу құқығы, ашу құқығы, білу құқығы

5. шығу, өну, бүрлеу, көктеу, көшіктеу, бүршіктеу

发芽 — бүршіктей бастау

6. сапар шегу, жолға шығу, сапарға аттану, жол шегу, сапарлау, аттану, жүру, қимылдау

朝发夕至 — таңертең аттанса кешке жетіп барады

发动机器 — машинаны жүргізу

队伍已经出发了 — қосын сапарға аттанып кетті

7. есептік анықтама ретінде қолданылады

五十发子弹 — елу тал оқ

II
шаш

长发 — қолаң шаш, сүмпіл шаш

发屋 — шаштараз

头发菜 — 〔发菜〕 кемпір шаш, қара шаш (дәрілік, тағамдық өсімдік)

美发厅 — шаш әсемханасы, сымбат салоны

理发 — шаш алдыру, шаш түзеу, шаш жөндету

发毛 — қылшық

脱发 — шаш түсу, шаш түлеу

胎发 — қарын шаш

发际 — милық (бас милығы)

令人发指 — төбе шашы тік тұру, ашуға булығу

发网 — шаш тор, шаш қап

发草 — шелдірек (өсімдік)

发廊 — шаштараз, шаштаразхана


汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I 發 fā (1) (形声。 本义: 放箭) (2) 同本义 [shoot an arrow] 發, 射发也。 《说文》 壹发五豝。 《诗·召南·驺虞》 发彼有的。 《诗·小雅·宾之初筵》 循声而发。 《礼记·射义》 矢四发。 《汉书·匈奴传》 其射, 见敌急, 非在数十步之内, 度不中不发, 发即应弦而倒。 《史记· …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: fa 解释: 1. 放射。 如: “弹无虚发”、 “百发百中”。 2. 生长、 产生。 如: “发沬。 唐·王维·相思诗: “红豆生南国, 春来发故枝。 ” 3. 开始、 启动。 如: “发动”、 “先发制人”、 “一触即发”。 4. 兴起。 如: “发迹”。 孟子·告子下: “舜发于畎亩之中。 ” 5. 起程。 如: “出发”。 宋·柳永·雨霖铃·寒蝉凄切词: “留恋处, 兰舟催发。 ” 聊斋志异·卷一·青凤: “一家皆移什物赴新居, 而妾留守, 明日即发。 ” 6. 启发。… …   Taiwan national language dictionary

 • — I (發) fā (1) ㄈㄚˉ (2) 交付, 送出: 分~。 ~放。 ~行(批发)。 (3) 放, 射: ~射。 百~百中。 焕~。 (4) 表达, 阐述: ~表。 ~凡(陈述某一学科或一本书的要旨)。 阐~。 (5) 散开, 分散: ~散。 (6) 开展, 张大, 扩大: ~展。 ~扬。 (7) 打开, 揭露: ~现。 ~掘。 (8) 产生, 出现: ~生。 ~愤。 奋~。 (9) 食物因发酵或水浸而澎涨: ~面。 (10) 显现, 显出: ~病。 ~抖。 ~憷。 (11)… …   International standard chinese characters dictionary

 • — (參見 , ) …   Big Chineese Encyclopedy

 • 发运使 — (发运使, 發運使) 官名。 唐开元二年(714), 于陕州置水陆发运使掌漕运。 宋初置京畿东西水陆发运使, 后有江、 淮、 两浙发运使兼制置茶盐事, 淮南、 江、 浙、 荆湖制置茶盐兼都大发运使, 又有三门白波发运使、 陕府三门发运使。 南宋初, 发运使只掌购买食粮, 乾道六年(1170)废。 * * * (發運使, 发运使) 官名。 唐開元二年(714), 於陝州置水陸發運使掌漕運。 宋初置京畿東西水陸發運使, 後有江、 淮、 兩浙發運使兼制置茶鹽事, 淮南、 江、 浙、… …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

 • 发蒙解惑 — (发蒙解惑, 發蒙解惑) fā méng jiě huò 【典故】 发蒙: 启发蒙昧; 解惑: 解除疑惑。 指启发开导, 脱离蒙昧, 解除疑惑。 【出处】 汉·枚乘《七发》: “故曰发蒙解惑, 不足以言也。” …   Chinese idioms dictionary

 • 发号施令 — (发号施令, 發號施令) fā hào shī lìng 【典故】 号: 号令; 施: 发布。 发布命令。 现在也用来形容指挥别人。 【出处】 《尚书·冏命》: “发号施令, 罔有不藏。”《淮南子·本经训》: “发号施令, 天下莫不从风。” 我们历来主张革命要依靠人民群众, 大家动手, 反对只依靠少数人~。 (《毛泽东选集·对晋绥日报编辑人员的谈话》) …   Chinese idioms dictionary

 • 发奸擿伏 — (发奸擿伏, 發奸擿伏) fā jiān tì fú 【典故】 发、擿: 揭发; 奸: 奸臣, 坏人; 伏: 指隐瞒坏事。 揭发隐秘的坏人坏事。 【出处】 《汉书·赵广汉传》: “其发奸擿伏如神。” 闻丈人~, 惠化如神, 何以至此? (《南史·傅琰传》) …   Chinese idioms dictionary

 • 发人深省 — (发人深省, 發人深省) fā rén shēn xǐng 【典故】 发: 启发; 省: 醒悟。 启发人深刻思考, 有所醒悟。 【出处】 唐·杜甫《游龙门奉先寺》诗: “欲觉闻晨钟, 令人发深省。” 这篇报导, 很有些~的东西。 …   Chinese idioms dictionary

 • 发棠之请 — (发棠之请, 發棠之請) fā táng zhī qǐng 【典故】 发: 发放; 棠: 齐国地名, 积谷之处; 请: 请求。 原指孟轲劝请齐王发放棠邑粮食赈济饥民。 后指请示赈济。 【出处】 《孟子·尽心下》: “齐饥, 陈瑧曰: ‘国人皆以夫子将复为发棠。’” …   Chinese idioms dictionary

 • 发指眦裂 — (发指眦裂, 髮指眥裂) fà zhǐ zì liè 【典故】 发指: 头发直竖; 眦裂: 眼眶裂开。 头发向上竖, 眼睑全张开。 形容非常愤怒。 【出处】 《史记·项羽本纪》: “瞋目视项王, 头发上指, 目眦尽裂。” 瞧见这部书, 便追溯庚子年的事, 说到激烈之处, 不觉~。 (清·李宝嘉《文明小史》第五十九回) …   Chinese idioms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.